Dzień 14 października jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć