Zrzut ekranu 2017-04-26 o 12.24.52

 

 

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie
do szkoły muzycznej I st. jest:

 

• ukończone 5 lat i nie przekroczenie 16 roku życia
• w terminie od 1 marca do 31 maja wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły kwestionariusza kandydata wraz ze świadectwem zdrowia
• poddanie się badaniom przydatności kandydata przez szkolną komisję kwalifikacyjną

do pobraniaKwestionariusz I st.Ulotka informacyjna

 

Warunki przyjmowania uczniów
do Niepublicznej Szkoły Muzycznej II st. w Słupcy
na rok szkolny 2016/2017

 

 1. Obowiązują zasady uregulowane Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
  Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 686 ).
 2. Do klasy I może ubiegać się kandydat w wieku od 10 do 23 lat.
 3. Organ prowadzący (Słupeckie Towarzystwo Muzyczne) zastrzega sobie prawo do nie utworzenia klasy pierwszej (ze względów ekonomicznych) w roku szkolnym 2016/2017 w przypadku zbyt małej liczby kandydatów do klasy pierwszej.
 4. Podania o przyjęcie wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w sekretariacie szkoły do 05.06.2016 r.
 5. Egzaminy wstępne zostaną przeprowadzone 08.06.2016 roku.
 6. Egzaminy wstępne obejmują:
  – na
  Wydział instrumentalny: – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych, – egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji słuchowych odbywany w formie ustnej.
 7. Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona 09.06.2016 r.
 8. Wysokość czesnego za naukę w NSM II st. zostanie podana do końca czerwca 2016 r.
 9. Kandydat może być oceniony przez Komisję na zasadzie stwierdzenia przydatności do gry na wybranym instrumencie.
 10. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest pozytywne zdanie egzaminów wstępnych.
 11. Kandydat zmieniający instrument oceniany jest na zasadzie stwierdzenia przez Komisję o przydatności do nauki na danym instrumencie.
 12. Wszyscy kandydaci składają podania i inne wymagane dokumenty wraz ze świadectwem zdrowia. Kandydaci do kształcenia na instrumentach dętych muszą dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do gry na takim instrumencie od lekarza specjalisty z zakresu pulmonologii.
 13. Kandydaci mogą zapoznać się ze Statutem w sekretariacie szkoły.
 14. Egzaminy wstępne do klasy I  odbędą się w dniu 08.06.2016 r. (środa)
  godz.   –           9.45     –  spotkanie informacyjne
  od godz.   –    10.00   –    egzamin ogólnomuzyczny i egzamin praktyczny

do pobrania: Arkusz osobowy ucznia, Podanie

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły

tel. (63) 275 38 13

e-mail: zsm_slupca@wp.pl


Biuletyn Informacji Publicznej