RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców powołanej na podstawie Uchwały z dnia 21 września 2015 roku:

 

Przewodnicząca – Agnieszka Andrzejak-Wojciechowska

Zastępca Przewodniczącej – Monika Wincza

Sekretarz – Piotr Woźniak

Skarbnik – Lidia Dyncer

Członkowie – Arkadiusz Nowaczyk

Komisja Rewizyjna w składzie:

Diana Kosmowska

Beata Wojtkowiak

Karolina Banaszak

 

Wpłat na Radę Rodziców w wysokości 35 zł/miesiąc dokonujemy na konto:

Bank Spółdzielczy w Słupcy O/Słupca

69 8542 0001 0025 3855 0412 1993

Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy

Ul. Z. Berlinga 3

62-400 Słupca


Biuletyn Informacji Publicznej