RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców powołanej na podstawie Uchwały z dnia 23 września 2019 roku:

Przewodnicząca – Katarzyna Przyjazna

Zastępca Przewodniczącej – Izabela Flisiak

Sekretarz – Agnieszka Kluczyńska

Skarbnik – Piotr Woźniak 

Członkowie – Marta Stolarek, Małgorzata Pachuta

Wpłat na Radę Rodziców w wysokości 35 zł/miesiąc dokonujemy na konto:

Bank Spółdzielczy w Słupcy O/Słupca

69 8542 0001 0025 3855 0412 1993

Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy

ul. Rtm. Witolda Pileckiego 3

62-400 Słupca


Biuletyn Informacji Publicznej