Zarządzenia w sprawie kształcenia na odległość w ZSM w Słupcy