Spotkanie z Panią Bogną Nowowiejską-Bielawską (08.03.2017r.)

SPOTKANIE Z PANIĄ BOGNĄ NOWOWIEJSKĄ – BIELAWSKĄ

WNUCZKĄ KOMPOZYTORA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO

W 140 ROCZNICĘ URODZIN KOMPOZYTORA

Rok szkolny 2016/2017 został ogłoszony rokiem Feliksa Nowowiejskiego – wybitnego polskiego kompozytora, organisty – wirtuoza, pianisty, dyrygenta, pedagoga, chórmistrza, animatora życia muzycznego w Poznaniu.

Dnia 18 stycznia 2016r. minęła 70 rocznica śmierci kompozytora.

Przypadającą 140. rocznicę urodzin Feliksa Nowowiejskiego (ur. 7 lutego 1877 r.) świętowaliśmy z wnuczką kompozytora- Panią Bogną Nowowiejską- Bielawską.

Pani B. Nowowiejska-Bielawska kontynuuje rodzinne tradycje, z wykształcenia jest organistką, pracuje jako pedagog, prowadzi Salon Muzyczny F. Nowowiejskiego- muzeum poświęcone kompozytorowi, mieszczące się przy Alei Wielkopolskiej nr 11 w Poznaniu, w domu rodzinnym kompozytora.

Pani B. Nowowiejska –Bielawska przybliżyła społeczności szkolnej postać swojego dziadka, wykonała na fortepianie utwory F. Nowowiejskiego, wraz z uczniami Rotę, opowiedziała o swoich dzieciach, jak również odpowiadała na liczne pytania zadawane przez uczniów.

Na spotkaniu wyświetlono również film biograficzny o kompozytorze. Po spotkaniu wykonano pamiątkowe zdjęcia, uczniowie otrzymali od Pani B. Nowowiejskiej – Bielawskiej autografy z dedykacjami, zostali ponownie zaproszeni do Salonu Muzycznego – muzeum F. Nowowiejskiego w Poznaniu.

Pani B. Nowowiejska–Bielawska przekazała do biblioteki szkolnej zbiór utworów na fortepian F. Nowowiejskiego, dwa filmy, dwie płyty oraz dla uczniów foldery, przedstawiające życie i twórczość F. Nowowiejskiego, zakładki z nutami i tekstem Roty.

Z okazji roku F. Nowowiejskiego w hallu Szkoły zaprezentowana jest wystawa, przedstawiająca życie i twórczość kompozytora oraz okoliczności powstania oratorium Quo Vadis.

Wystawa została udostępniona przez Salon Muzyczny – muzeum F. Nowowiejskiego w Poznaniu.

Zapraszamy do oglądania.

(opr. A. Golec)

  DSC_8562DSC_8556DSC_8564spotkanie Nowowiejska-page-001ZAPRASZAMY do udziału w konkursie plastycznym „Muzyka dźwiękiem malowana”

ZSM im. A.Szeluty w Słupcy ogłasza

Szkolny Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży

„Muzyka dźwiękiem malowana”

 

konkurs plastyczny nowowiejski szeluto-page-001

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Dane podstawowe:

Organizator: Zespół Szkół Muzycznych im. A.Szeluty w Słupcy

 

Adresaci Konkursu:

Wszyscy uczniowie szkoły

 

Terminy:

Termin dostarczania prac: 30.03.2017

Termin ogłoszenia wyników Konkursu : 05.04.2017

 

I.CELE KONKURSU

 

 1. Rozbudzenie i rozwinięcie zdolności plastycznych uczniów oraz wyłonienie najlepszych prac.
 2. Propagowanie wiedzy o kompozytorach Feliksie Nowowiejskim oraz Apolinarym Szeluto – ich życiu i twórczości.

 

 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 2. Organizatorem Konkursu „Muzyka dźwiękiem malowana” zwanego dalej Konkursem jest Zespół Szkół Muzycznych im. A.Szeluty w Słupcy.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Przedmiotem Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej inspirowanej życiem i twórczością kompozytorów: Feliksa Nowowiejskiego i Apolinarego Szeluty.
 5. Technika wykonania prac dowolna: rysunek, malarstwo, collage, grafika z wyłączeniem technik obróbki komputerowej, cyfrowej, fotograficznej. Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich.
 6. Jeden twórca może dostarczyć na Konkurs maksymalnie jedną pracę.
 7. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2017 roku.
 8. Prace należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem na odwrocie oraz opatrzyć podpisem na frontowej części pracy z adnotacją, do której klasy autor pracy uczęszcza oraz rokiem urodzenia ( np. Jan Kowalski kl. II „6” 2008 r.).
 9. Jury złożone z pedagogów szkoły będzie oceniać dostarczone prace w dwóch kategoriach:

Grupa 1 – uczestnicy urodzeni w roku 2007 i młodsi

Grupa 2 – uczestnicy urodzeni w roku 2006 i starsi

 1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 2. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie konkursu.
 3. Prace dostarczane na Konkurs stają się własnością organizatora Konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw, w ramach publikacji (także elektronicznych), udostępniane osobom trzecim itp. Dostarczając pracę na Konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez organizatora, w tym na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska oraz danych szkoły przez organizatora oraz na wykorzystanie prac konkursowych w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.

III. OCENA PRAC

 1. W skład komisji konkursowej wejdą:
  – Dyrektor Szkoły

–  Pedagodzy Szkoły

 1. Prace będą oceniane pod względem merytorycznym i artystycznym.
 2. Kryteriami oceny będą:
 3. a) zgodność doboru pracy z tematem,
 4. b) walory artystyczne,
 5. c) oryginalność.
 6. Nagradzani zostaną autorzy najlepszych prac. Laureatami konkursu będą osoby wyłonione przez Komisję Konkursową.
 7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najlepszych prac .

 

 1. NAGRODY
 2. Nagrody dla osób wyróżnionych.
 3. Planuje się zorganizowanie wystawy najlepszych prac.
 4. Planuje się publikację najlepszych prac na stronach internetowych oraz w innych mediach.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną oraz nie przechodzą na inne osoby.

 

 

Słupca 22.02.2017Sukces na Regionalnym Konkursie „Lubimy Śpiewać” w Poznaniu

Podczas X edycji Regionalnego Konkursu „Lubimy Śpiewać” dla uczniów szkół muzycznych organizowanego  przez Poznańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I st.  w dniu 25 lutego 2017r roku, nasze uczennice z klasy trzeciej – Lena Witkowska otrzymała III nagrodę a Amelia Sobczak – wyróżnienie. Do występu w konkursie przygotowała je Pani Daria Witlewska a wokalistkom akompaniowała Pani Marzena Hołoga-Hauptmann.

konkurs piosenki 1 konkurs piosenkiOlga Łusiewicz nagrodzona na Wielkopolskim Turnieju Muzycznym w Kole

20 stycznia 2017 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Kole podczas 15. Wielkopolskiego Turnieju Muzycznego pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego zaprezentowało się 29 wykonawców w kategorii instrumentów dętych i 1 zespół kameralny.

Komisja Artystyczna w składzie:

prof. Antoni Wierzbiński (przewodniczący), dr Konrad Boniński – wykładowcy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi i dr Maciej Łakomy – wykładowca Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu postanowiła, w kategorii instrumentów dętych, przyznać 5 wyróżnień oraz 3 nagrody:

II Nagrodę otrzymała Olga Łusiewicz z Zespołu Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy (nagroda ufundowana przez MDK w Kole) – uczennica p. Anity Kmiecik.

OlgaOlga1 Olga2WYWIADÓWKI

Szanowni Rodzice !!!

Serdecznie zapraszam na wywiadówki
w dniu 23.01.br. /poniedziałek/
w godz. 16 30 – 18 30.

DyrektorZAPRASZAMY na Koncert „Szkoła Muzyczna Swojemu Miastu”

Zrzut ekranu 2017-01-04 o 13.29.45-1KONCERT KOLĘD

22 grudnia w czwartek spotkaliśmy się razem na wieczorze świątecznym. Wysłuchaliśmy spektaklu słowno-muzycznego w wykonaniu naszych uczniów i pedagogów. Świąteczny nastrój i wzruszenie udzieliło się wszystkim, a kiedy wspólnie śpiewaliśmy kolędy i składaliśmy sobie życzenia nasze serca były już gotowe by prawdziwie przeżywać Święta Bożego Narodzenia!

Koncert przygotowały Panie: Agnieszka Majewska, Barbara Szelągiewicz i Agnieszka Kowalczyk-Głowińska.

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt!	


Sukces Zuzi Rdesińskiej w Sieradzu

W dniach od 16-17 grudnia 2016r. odbywały się XIII Muzyczne Spotkania Najmłodszych Pianistów w Szkole Muzycznej I stopnia w Sieradzu.

Muzyczne Spotkania miały charakter konkursu, do którego zgłosiło się 78 uczniów ze szkół muzycznych z całej Polski. Uczniowie wystąpili w dwóch grupach wiekowych: grupę pierwszą stanowili uczniowie klasy I i II cyklu sześcioletniego oraz klasy I cyklu czteroletniego, grupę drugą stanowili uczniowie klasy III i IV cyklu sześcioletniego oraz II cyklu czteroletniego.

Jurorami XIII Muzycznych Spotkań Najmłodszych Pianistów byli: prof. Andrzej Tatarski z Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu i prof. Wojciech Świtała z Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Zespół Szkół Muzycznych w Słupcy reprezentowała w grupie pierwszej Zuzanna Rdesińska z klasy II cyklu sześcioletniego, z klasy fortepianu p. Alicji Golec. Zuzia wykonała trzy utwory i uplasowała się na trzecim miejscu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

12Zapraszamy na WIECZÓR KOLĘD (22.12.2016)

wieczor-koledAudycja uczniów klasy fortepianu p. Alicji Golec (09.12.2016)

Dnia 9 grudnia 2016r. odbyła się w auli Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy audycja uczniów klasy fortepianu p. Alicji Golec.

Wystąpiło dziesięcioro uczniów, przygotowujących się do audycji półrocznych, konkursu w Sieradzu i przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej.

Uczniowie wykonywali najczęściej po trzy utwory kompozytorów różnych epok.

audycjaBiuletyn Informacji Publicznej