ZAPRASZAMY na koncert z okazji Dnia Edukacji oraz pasowanie piewszoklasistów