IX Szkolny Konkurs Muzyki Instrumentalnej dla Dzieci i Młodzieży

REGULAMIN

1.Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy.

2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słupcy, odbędzie się dnia 8 kwietnia 2019r.

3.Uczniowie wystąpią z klas następujących instrumentów: akordeonu, fortepianu, fletu, gitary, klarnetu, perkusji, saksofonu, skrzypiec, trąbki, wiolonczeli.

4.Uczniowie wystąpią w następujących podziałach grupowych:

grupa I klasa I- III cyklu sześcioletniego oraz klasa I –II cyklu czteroletniego,

grupa II klasa IV-VI cyklu sześcioletniego oraz klasa III-IV cyklu czteroletniego.

5.Przesłuchania konkursowe będą publiczne i jednoetapowe dla dwóch grup wiekowych.

6.Jury powołuje Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Szeluty w Słupcy.

Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.

7.Konstrukcja programu podlega ocenie Jury, powinna umożliwić prezentację umiejętności instrumentalnych uczestnika.

8.Program Konkursu to dwa utwory, zróżnicowane pod względem charakteru, stylu i epoki.

Czas trwania programu – do 5 minut.

Program należy wykonać z pamięci ( z wyjątkiem utworów na werbel i kotły).

9.Uczestnicy Konkursu oceniani będą w skali od 1 – 25 punktów.

10.Najlepsi uczestnicy Konkursu uzyskają tytuł laureata lub zostaną wyróżnieni i otrzymają nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.

11.Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

12.We wszystkich sprawach organizacyjnych, wykraczających poza kompetencje Jury, prawo decyzji ma organizator Konkursu.

Decyzje organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.Skip to content