Młodzi skrzypkowie
uczestniczyli
w warsztatach

W czwartek 15 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty skrzypcowe dla nauczycieli i uczniów, które poprowadziła Pani Maria Murawa-Fraska z Poznania, pedagog Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu przy ul. Głogowskiej. W całodniowych warsztatach wzięli udział uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele. Podczas praktycznej części warsztatów omawiane były takie zagadnienia jak: prawidłowy aparat prawej i lewej ręki u skrzypka, wprowadzanie wibracji, praca nad prawidłową intonacją oraz zagadnienia dotyczące interpretacji dzieła muzycznego.
Ponadto Pani Maria Murawa-Fraska poprowadziła wykład pt. „Wpływ różnorodnych artykulacji na rozwój techniki gry u młodego skrzypka na podstawie gamy”. Odbiorcami wykładu byli zarówno nauczyciele jak i uczniowie oraz ich rodzice.Skip to content