Ogólnopolski sukces słupeckiego akordeonisty

W dniach 5-6 kwietnia w Grudziądzu już po raz XVI odbywał się Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy, w którym uczestniczyło ponad 60 młodych wykonawców. Do składu Jury konkursu jak zwykle zaproszeni zostali najbardziej uznani wykładowcy i kompozytorzy związani z akordeonistyką polską: prof. Jerzy Kaszuba (AM w Bydgoszczy), prof. Bogdan Dowlasz (AM w Łodzi) i prof. Krzysztof Olczak (AM w Gdańsku). Słupecki Zespół Szkół Muzycznych miał w Grudziądzu 3 swoich reprezentantów: Maksymiliana Kondraka i Emila Zamiara (z klasy P. Przemysława Stadnika) oraz Antoniego Słowińskiego (z klasy P. Cezarego Witlewskiego). Wszyscy młodzi akordeoniści zagrali na najwyższym ogólnopolskim poziomie a szczególne gratulacje składamy Emilowi Zamiara który w swojej kategorii zajął II miejsce.
Wyjazd do pięknego i zabytkowego Grudziądza był dla wszystkich miłym muzycznym doświadczeniem ale także okazją do zwiedzenia miejscowych zabytków: stylowych kamieniczek, rynku, góry zamkowej z wieżą Klimek czy zespołu Spichlerzy.

od lewej: Emil Zamiara, Antoni Słowiński, Maksymilian Kondrak


Skip to content