Historia Szkoły Muzycznej w Słupcy
– od filii do Zespołu Szkół

Historia szkolnictwa muzycznego w Słupcy rozpoczyna się od momentu powołania w roku 1979 filii Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Koninie. W udostępnionych przez słupeckie Liceum Ekonomiczne trzech pomieszczeniach zaadaptowanych na klasy do nauki gry na instrumentach muzycznych i teorii, pracę rozpoczęło czterech nauczycieli uczących gry na fortepianie, gitarze i akordeonie. W każdej klasie cyklu dziecięcego i młodzieżowego prowadzone były również zajęcia z teorii muzyki. W roku 1981 pracowało już ośmiu nauczycieli, a szkoła poszerzyła swoją ofertę nauki o instrumenty dęte blaszane.

Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Koninie

Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Koninie

W tym czasie działalnością filii kieruje słupczanka, nauczycielka gry na fortepianie p. Bożena Urbaniak. Podejmowane przez nią starania o poprawę warunków lokalowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Działania te pozytywnie finalizuje dopiero w 1990 roku nowy kierownik szkoły p. Kinga Majewska.

Na mocy porozumienia pomiędzy władzami miasta Słupcy a dyrekcją PSM I i II st. w Koninie, szkoła muzyczna otrzymuje nową siedzibę w zabytkowej willi przy ulicy Warszawskiej. Choć nie cały budynek jest w posiadaniu szkoły (parter zajmuje muzeum regionalne), to warunki do nauki i pracy zdecydowanie się poprawiają. Do szkoły wprowadzone zostają skrzypce i rytmika, zaczynają również funkcjonować chór i zespoły instrumentalne. W tym okresie szkoła zatrudnia już dwunastu nauczycieli.

Dawna siedziba szkoły przy ulicy Warszawskiej

Dawna siedziba szkoły przy ulicy Warszawskiej

Przełomową staje się data 22 stycznia 1990 roku, kiedy postanowieniem dyr. Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Koninie placówka uzyskuje samodzielność, a obowiązki dyrektora szkoły powierzone zostają dotychczasowej kierowniczce filii p. Kindze Majewskiej. Jak już wspominałem, pomimo znaczącej poprawy warunków funkcjonowania placówki, nadal trwają starania o pozyskanie na szkołę samodzielnego budynku lub zgodę na jego wybudowanie. Udaje się to osiągnąć w 1992 roku kiedy władze miejskie przekazują na ten cel działkę przy ul. Berlinga, a Ministerstwo Kultury i Sztuki zobowiązuje się sfinansować przedsięwzięcie. Prace przy budowie nowej szkoły muzycznej rozpoczynają się w 1993 roku, a budowa pierwszego segmentu administracyjno-dydaktycznego trwa do roku 1996. W trakcie budowy szkoła przejściowo korzysta również z pomieszczeń po zlikwidowanym przedszkolu przy ul. Poznańskiej 15. W kolejnym 1997 roku zostaje oddany do użytku drugi segment z salami dydaktycznymi i salą konferencyjną.

Wraz z rozwojem szkolnej infrastruktury, wprowadzane są do niej również nowe klasy instrumentów: wiolonczeli, klarnetu i fletu. Niestety w związku z brakiem funduszy w Ministerstwie Kultury i Sztuki wstrzymane zostają na czas bliżej nieokreślony prace przy budowie ostatniego segmentu jakim jest sala koncertowa.

Dzięki bardzo dobrym efektom pracy nauczycieli oraz osobistemu zaangażowaniu dyr. K. Majewskiej, udaje się w roku 1999 powołać do życia w Słupcy Zespół Szkół Muzycznych, w skład którego weszły: szkoła muzyczna I st. oraz szkoła muzyczna II st.

Od połowy roku szkolnego 2003/2004 pracami Zespołu kieruje nowy dyrektor p. C. Witlewski. Z jego inicjatywy doszło już do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz władz samorządowych, na którym podjęto decyzję o wspólnym sfinansowaniu ostatniego etapu budowy. Pojawiła się wreszcie realna szansa na dokończenie auli, największej sali widowiskowej w mieście.

Obecna siedziba szkoły przy ul. Berlinga

Obecna siedziba szkoły przy ul. Berlinga

W roku 2005 Zespołowi Szkół Muzycznych zostaje nadane imię młodopolskiego kompozytora i pianisty Apolinarego Szeluty.

Po dalszych dwóch latach starań dyr. Witlewskiego w roku 2006 zostaje oddana aula szkoły muzycznej, a dzięki dobrej współpracy z Radą Rodziców i finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do sali koncertowej zostaje zakupiony koncertowy fortepian. Ostatnim etapem budowy było zagospodarowanie terenu wokół szkoły: ogrodzenie działki, utwardzenie parkingu oraz nasadzenia krzewów i drzew.

Obecnie w zespole szkół, dzięki doskonałym warunkom lokalowym dzieci mogą uczyć się grać na fortepianie, skrzypcach, gitarze, flecie, wiolonczeli, klarnecie, saksofonie, akordeonie, trąbce i perkusji.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Skip to content