Uczniowie I klasy złożyli ślubowanie i wysłuchali koncertu niespodzianki

Dzieci które w tym roku rozpoczęły naukę w naszej szkole, mogą się już czuć pełnoprawnymi uczniami. 18 października był bardzo ważnym dniem nie tylko dla nich ale również dla rodziców. Wszyscy uroczyście powtarzali słowa ślubowania, a potem każdy z osobna podchodził do Pana Dyrektora i zgodnie z muzycznym zwyczajem został pasowany smyczkiem. Na koniec nasi pierwszoklasiści trzymając pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców, pozowali do wspólnego zdjęcia.

Koncertem Niespodzianką okazał się występ muzyków z Warszawy: Marka Łukaszewskiego (skrzypce) oraz Sławomira Adamko (fortepian). Rozrywkowy repertuar bardzo podobał się zgromadzonej publiczności.

Uroczystość przygotowały P. Daria Witlewska i P. Agata Nowak – Gibas.

(P. Stadnik)

 Skip to content