Warsztaty dla skrzypków
prowadził P. Jan Szkalski

27 listopada z naszymi młodymi skrzypkami warsztaty prowadził P. Jan Szkalski.

Podczas wykładu pt. „Co pomaga a co przeszkadza w grze na skrzypcach” prowadzący zwrócił uwagę na bardzo istotną kwestię współpracy na linii nauczyciel-uczeń-rodzic, która powinna opiewać na wzajemnym zaufaniu i zaangażowaniu wszystkich trzech stron.

Pan Jan Szkalski podkreślał również, jak ważna jest prawidłowa postawa i aparat gry podczas całego cyklu edukacji w grze na skrzypcach, zwłaszcza podczas pierwszego etapu edukacyjnego w szkole muzycznej pierwszego stopnia.

Podczas zajęć praktycznych prowadzący wysłuchał prezentacji każdego uczestnika warsztatów, a następnie skupił się na kilku elementach gry skrzypcowej:

– prawidłowa intonacja
– aparat gry prawej ręki – prowadzenie smyczka, ruchy wyrównawcze palców oraz łokcia
– wibracji – genezy powstania, ćwiczenia, zróżnicowania intensywności wibracji w zależności od charakteru wykonywanej frazy

W wykładzie oraz ćwiczeniach praktycznych uczestniczyli wszyscy nauczyciele skrzypiec naszej szkoły, a więc Natalia Janik-Zajma, Barbara Szelągiewicz, Karolina Ossowska-Gburek.

(Opr. Natalia Janik-Zajma)Skip to content