ZAPRASZAMY do udziału w konkursie na recenzję muzyczną

Nasi uczniowie wybrali się na muzyczną wycieczkę i obserwowali przesłuchania 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Zachęcamy ich do wzięcia udziału w konkursie na najlepsza recenzję z tego wydarzenia.

SZKOLNY KONKURS „KRYTYK NA MEDAL”

na najlepszą recenzję z przesłuchań XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu


REGULAMIN I CELE KONKURSU:
1. Popularyzowanie twórczości skrzypcowej oraz aktywnego słuchania i
świadomego wyrażania swoich emocji związanych z odbiorem muzyki.
2. Zachęcenie młodzieży do wyrażania swoich opinii poprzez pisemną
recenzje.
3. Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele muzycznym.
II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Słupcy
2. Konkurs skierowany jest do uczniów biorących udział w wyjeździe na
przesłuchania Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka
Wieniawskiego w Poznaniu w dniu 10 października 2022 r.
3. Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie krótkiej recenzji z
przesłuchań konkursowych. Można opisać jednego wykonawcę lub kilka
osób. Każdy uczestnik składa 1 recenzję.
4. Prace powinny zawierać następujące dane:
Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, tytuł recenzji oraz imię i nazwisko opisywanego wykonawcy.
5. Format pracy : pismo ręczne lub wydruk komputerowy, format A4,
czcionka 12.

6. Recenzja musi zawierać minimum 120 słów (wliczane są również spójniki np. i, a…).
7. Złożone prace powinny być autorskie, nigdy wcześniej nie publikowane.
8. Prace konkursowe należy złożyć do koordynatorek Konkursu:
p. Aleksandry Uznańskiej sala: 300 lub p.Martyny Bartczak sala 211 do
dnia 17.10.2017 r.
III. KRYTERIA OCENIANIA
1. Prace oceni jury konkursu wg poniższych kryteriów:
– Ogólne przedstawienie występu muzycznego oraz jego ocena
– Poprawność pracy pod względem merytorycznym
– Styl i forma wypowiedzi
– Poprawność językowa, ortografia i interpunkcja
IV. NAGRODY:
1. Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze recenzje, które zostają nagrodzone.
2. Nagrody ufundowane zostaną przez Radę Rodziców.


Zachęcamy do udziału w konkursie!

 


Skip to content