ZAPRASZAMY do udziału w V Szkolnym Konkursie Kompozytorskim

REGULAMIN KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu muzycznego na dowolny instrument muzyczny.

2. Utwór powinien składać się z minimum 16 taktów. Czas trwania utworu nie powinien przekraczać 3 minut. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedną kompozycję.

3. Utwór konkursowy nie może być wcześniej wydany ani opublikowany.

4. Utwór należy dostarczyć w postaci starannego zapisu nutowego w zaklejonej kopercie do sekretariatu ZSM w Słupcy do dnia 20.12.2021 r. W kopercie należy podać imię i nazwisko, adres, klasę, rok urodzenia uczestnika. Na kopercie ma widnieć dopisek „ Konkurs Kompozytorski”

5. Jury będzie oceniać kompozycję w dwóch kategoriach wiekowych:

Grupa 1 – uczestnicy urodzeni w roku 2011 i młodsi

Grupa 2 – uczestnicy urodzeni w roku 2010 i starsi

6. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

7. Jest możliwe dodatkowe przesłanie utworu w formie nagrania audio.

8. Ogłoszenie wyników Konkursu połączone z rozdaniem nagród, prezentacją nagrodzonych kompozycji odbędzie się w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 roku w Sali Koncertowej ZSM im. A.Szeluty w Słupcy. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie internetowej szkoły www.szeluto.pl

9. Dodatkowych informacji udzielą koordynatorzy Konkursu p. Daria Witlewska i p.Natalia Janik-Zajma.Skip to content