ZAPRASZAMY do udziału w XII Szkolnym Konkursie Instrumentalnym

XII SZKOLNY KONKURS INSTRUMENTALNY

REGULAMIN

1.Organizatorem Konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Słupcy.

Konkurs odbędzie się w siedzibie szkoły w dniu 16 stycznia 2023 r.

2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słupcy.

3.Uczniowie wystąpią z klas następujących instrumentów: akordeonu, fortepianu, fletu, gitary, klarnetu, perkusji, saksofonu, skrzypiec, trąbki, wiolonczeli.

4.Uczniowie wystąpią w następujących podziałach grupowych:

grupa I klasa I- III cyklu sześcioletniego oraz klasa I–II cyklu czteroletniego,

grupa II klasa IV-VI cyklu sześcioletniego oraz klasa III-IV cyklu czteroletniego.

5.Przesłuchania konkursowe odbędą się w auli PSM I st. w Słupcy.

6.Jury powołuje Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Słupcy.

Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.

7.Konstrukcja programu podlega ocenie Jury, powinna umożliwić prezentację umiejętności instrumentalnych uczestnika.

8.Uczniowie ,którzy w poprzedniej edycji konkursu otrzymali Grand Prix nie mogą wziąć udziału w tegorocznej edycji konkursu.

9.. Program Konkursu : dwa utwory zróżnicowane pod względem charakteru, stylu i epoki na instrument solo lub z akompaniamentem

Czas trwania programu : do 5 min.

Program należy wykonać z pamięci . Dopuszcza się wykonanie jednego utworu z nut.

10. Zgłoszenie do konkursu dokonać należy poprzez przesłanie na adres e-mail: promocja-zsmslupca@wp.pl

następujących informacji : imię i nazwisko uczestnika, klasa, pełen opis wykonywanego programu ( imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu)

Termin zgłoszenia : 08 stycznia 2023r.

11. Uczestnicy Konkursu oceniani będą w skali od 1 – 25 punktów.

12.Najlepsi uczestnicy Konkursu uzyskają tytuł laureata lub zostaną wyróżnieni i otrzymają nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.

13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 stycznia 2023 r. o godz.16.00

14.Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

15.We wszystkich sprawach organizacyjnych, wykraczających poza kompetencje Jury, prawo decyzji ma organizator Konkursu.

Decyzje organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.Skip to content