Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej oraz koncert z okazji DEN

13 października nasi pierwszoklasiści – w obecności rodziców i nauczycieli – uroczyście złożyli ślubowanie. Na scenie otrzymali również pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców. 

Następnie wszyscy zgromadzeni na sali koncertowej mogliśmy wysłuchać nastrojowych piosenek w wykonaniu Oliwii Smuszkiewicz – solistki Teatru Buffo w Warszawie oraz jej akompaniatora Sławomira Adamko – dyrektora artystycznego Teatru Sabat w Warszawie. Koncert był artystycznym upominkiem z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość przygotowały P. Daria Witlewska oraz P. Agata Nowak-Gibas.

 Skip to content