ZAPRASZAMY uczniów do udziału w konkursie kompozytorskim

ZSM im. A.Szeluty w Słupcy ogłasza

IV Szkolny Konkurs Kompozytorski dla dzieci i młodzieży

REGULAMIN KONKURSU

  1. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie jednoczęściowego utworu muzycznego na głos ludzki- piosenki przeznaczonego do wykonania przez dzieci i młodzież, zwanego dalej Utworem.
  2. Utwór powinien składać się z minimum 16 taktów. Warunkiem jest wykorzystanie tekstu polskiego – autorskiego lub zapożyczonego z literatury polskiej.

Czas trwania utworu nie powinien przekraczać 3 minut. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedną kompozycję.

  1. Utwór konkursowy nie może być wcześniej wydany ani opublikowany.
  2. Utwór należy dostarczyć w postaci starannego zapisu nutowego w zaklejonej kopercie do sekretariatu ZSM w Słupcy do dnia 12.12.2019r. W kopercie należy podać imię i nazwisko, adres, klasę, rok urodzenia uczestnika. Na kopercie ma widnieć dopisek „ Konkurs Kompozytorski”
  3. Jury będzie oceniać kompozycję w dwóch kategoriach wiekowych:

Grupa 1 – uczestnicy urodzeni w roku 2009 i młodsi

Grupa 2 – uczestnicy urodzeni w roku 2008 i starsi

  1. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
  2. Jest możliwe dodatkowe przesłanie utworu w formie nagrania audio.
  3. Ogłoszenie wyników Konkursu połączone z rozdaniem nagród, prezentacją nagrodzonych kompozycji odbędzie się w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 roku w Sali Koncertowej ZSM im. A.Szeluty w Słupcy. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie internetowej szkoły www.szeluto.pl
  4. Dodatkowych informacji udzielą koordynatorzy Konkursu p. Daria Witlewska i p.Natalia Janik-Zajma.


Skip to content