ZAPRASZAMY uczniów do udziału w XI Szkolnym Konkursie Muzyki Instrumentalnej

REGULAMIN

1.Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy. Konkurs odbędzie się w siedzibie szkoły w dniu 27 kwietnia 2022 r.

2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słupcy.

3.Uczniowie wystąpią z klas następujących instrumentów: akordeonu, fortepianu, fletu, gitary, klarnetu, perkusji, saksofonu, skrzypiec, trąbki, wiolonczeli.

4.Uczniowie wystąpią w następujących podziałach grupowych:

grupa I klasa I- III cyklu sześcioletniego oraz klasa I –II cyklu czteroletniego,

grupa II klasa IV-VI cyklu sześcioletniego oraz klasa III-IV cyklu czteroletniego.

5.Przesłuchania konkursowe odbędą się w auli ZSM w Słupcy.

6.Jury powołuje Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Szeluty w Słupcy.

Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.

7.Konstrukcja programu podlega ocenie Jury, powinna umożliwić prezentację umiejętności instrumentalnych uczestnika.

8. Program Konkursu : dwa utwory zróżnicowane pod względem charakteru, stylu i epoki na instrument solo lub z akompaniamentem

Czas trwania programu : do 5 min.

Program należy wykonać z pamięci ( z wyjątkiem utworów na werbel i kotły).

9. Zgłoszenie do konkursu dokonać należy poprzez przesłanie na adres e-mail: promocja-zsmslupca@wp.pl następujących informacji : imię i nazwisko uczestnika, klasa, pełen opis wykonywanego programu ( imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu)

Termin zgłoszenia : 20 kwietnia 2022

10. Uczestnicy Konkursu oceniani będą w skali od 1 – 25 punktów.

11.Najlepsi uczestnicy Konkursu uzyskają tytuł laureata lub zostaną wyróżnieni i otrzymają nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.

12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 09 maja 2022 r. o godz.16.00

13.Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

14.We wszystkich sprawach organizacyjnych, wykraczających poza kompetencje Jury, prawo decyzji ma organizator Konkursu.

Decyzje organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.Skip to content