Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie kształcenia na odległość

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 9/2021

z dnia 09 grudnia 2021 r.

w sprawie prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. /Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 2301/.


Na podstawie art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

§ 1

Wprowadza się kształcenie uczniów na odległość od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 09 stycznia 2022 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2021 r.

 

Dyrektor

Cezary WitlewskiSkip to content